Признаване на чуждоезикови компетентности

Езиков център ЕВРО-АЛИАНС провежда изпити за признаване (валидиране) на чуждоезикови знания и умения.

Полагането на изпита става пред комисия от специалисти с дългогодишен опит в преподаването на съответния език.

Процедура за яваване на изпит:

  • Попълване на тест за начално определяне на ниво
  • Заявление за полагане на изпит по чужд език за ниво от/до
  • Заплащане на такса от кандидата
  • Назначаване на комисия по изпита
  • Провеждане на изпита - състои се от пет компонента за оценка на езикови знания и умения
  • Съставяне на изпитен протокол
  • Издаване на сертификат зо съответното постигнато ниво

 

Кандидатите за признаване на ниво на владеени на чужд език могат да се явяват повторно при непостигане на желания резултат.

 

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!