Немски езикови системи MENSCHEN

СИСТЕМИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ И ВЪЗРАСТНИ - НАЧИНАЕЩИ

MENSCHEN е нова мултимедийна система за младежи и възрастни. Включва нивата от А1 до В1 включително.

 MENSCHEN - новият курс за всички, които искат да се движат повече в класната стая!

 • Интересно и емоционално съдържание, което буди интерес в учащите
 • Съдържание отговарящо на целите на обучението с ясна структура
 • Уроци с променлива продължителност, съответстващи на вниманието на обучаемите
 • Систематично въведение в граматиката, подкрепена от цветове
 • Интересни и съвременни текстове и ситуации
 • Често използване на мултимедийни материали
 • Интеграция в системата на интернет и дигитални медии
 • Интеграция на други езици на основата на сравнения за да се използват вече съществуващи езикови умения

Възможностите на цифровите медии се използват широко в системата. Включен е интерактивен курс за бяла дъска и проектор, цифров пакет за преподаване и он лайн ресурси за Moodle.

Занятията се водят по учебните системи MENSCHEN за начинаещи (Grundstufe) и EM за напреднали (Mittelstufe) общо в шест нива.

 • MENSCHEN
 • EM NEU
 • Wirtschaftsdeutsch für Anfänger

СИСТЕМИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ,СТУДЕНТИ И ВЪЗРАСТНИ - НАПРЕДНАЛИ

 • Brückenkurs
 • Hauptkurs
 • Abschlusskurs

Немски езикови системи ЕМ

EM NEU

4 ниво (B1). Система за обучение EM 1. Курсът е подходящ за всички, които искат да затвърдят и усъвършенстват познанията, получени в първите три нива, както и да се подготвят за сертификатни изпити(Zertifikat Deutsch). Лексикалният запас се разширява, тренират се говорните умения, затвърждават се и се задълбочават граматичните познания. Четат се автентични текстове на немски език.

5 ниво (B2). Система за обучение EM 2. На това ниво на обучение курсистите могат да възприемат основното съдържание на сложни неадаптирани текстове, да ползуват специализирани текстове в своята област, да се изразяват смислено по познати теми, да изразяват мнения, да се аргументират и да обясняват. Разбират добре немската реч и могат да разговарят спонтанно и гладко с германци.

6 ниво (C1). Система за обучение EM 3. Курсистите могат без усилие да разбират по-дълги и сложни текстове и да схващат детайлно съдържанието им. Успешно и гъвкаво използуват езика както в ежедневието, така и в работата си по сложни теми и въпроси. След успешното завършване на това ниво, може да се каже, че вие свободно ползувате немски език както писмено, така и говоримо.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!