New Total English

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Системи за средношколци и възрастни

Total English e нова, съвременна учебна система за възрастни на авторитетното британско издателство Longman. Системата е изцяло ново решение за обучение отговарящо на стандартите на Европейската езикова рамка .

Total English е практически ориентирана с богатство от варианти за практикуване на всяко от уменията - както в груповата, така и в самостоятелната работа, с ясни и успешни стъпки по критериите "Аз мога" във всеки урок , и като краен резултат от курса.

Системата е идеален избор за учителите, които искат добре да организират курс на обучение с
ясни цели и широк спектър от автентични допълнителни материали.

Безплатно DVD във всеки учебник и CD към учебната тетрадка.

 Като цяло уроците дават нов прочит на познати теми като култура, работни места, медиите, вкус и оцеляване. Всяка книга е разделена на 10-12 теми и съдържа балансирана комбинация от граматика, лексика, произношение и практически упражнения, включително в писмена форма. В DVD се съдържат материали от най-различни източници - оригинални кратки филми, документални филми и автентични откъси от популярни филми и телевизионни програми. Всеки запис от DVD-то е свързан с тематиката на конкретния урок от учебник.

Разговорен английски език

SpeakOut е курс по английски език, който включва видео съдържание от Би Би Си, за да ангажира учениците и да улесни преподаването. Той следва балансиран подход към темите, развитието на езика и работата с умения. Говорните дейности са видни, но не за сметка на другите основни умения за четене, писане и слушане, които се развиват систематично през цялото време. Учебникът има DVD с допълнителни видео материали в края на всяка единица. Въз основа на автентични клипове от богатия архив на Би Би Си, тези уроци са предназначени да консолидират езика и да мотивират за по-нататъшни задачи за говорене и писане.

SpeakOut

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!