English

 • FCE - First Certificate of English - Cambridge ESOL
 • CAE - Certificate of Advanced English - Cambridge ESOL
 • CPE - Certificate of Proficiency in English - Cambridge ESOL
 • IELTS - International English Language Testing System

Preparation for international language certificates

EURO-ALLIANCE offers preparation for application of exams to acquire international language certificates.

EURO ALLIANCE OFFERS GETTING exam / PAPER-BASED; COMPUTER-BASED / FOR ACQUISITION OF CERTIFICATES following language:

Educational training systems:

for FCE - Premium B2

for CAE - Premium C1

School system that is fully consistent with the CEFR (Common European Framework) and meets the most modern methods of training and preparation for FCE and CAE.

for CPE- New Proficiency Gold Course Book - complies with the latest requirements of Cambridge Proficiency exam offers complete preparation with special focus on each part of the exam, as well as opportunities for viewing and testing additional tests.

for IELTS - Focus On IELTS - proven in practice system that provides excellent results thanks to the various texts on topic and structured by level of complexity exercises.

Подготовка за езикови сертификати Cambridge

Complete First за подготовка за Първи сертификат.

Complete Advanced за подготовка за Втори сертификат.

Учебните системи осигуряват цялостна подготовка за новия формат на на изпита на Кеймбридж за първи сертификат (FCE) от 2015 г. и за втори сертификат (CAE). Тeзи системи комбинират най-доброто от учебната практика с предизвикателствата, пред които учениците се изправят. Kурсът на обучение осигурява всестранно развитие на езика, интегрирано със запознаване с специфичните за изпита задачи и покрива всеки аспект от езика в детайли. В отделни секции се предлага информация и съвети за изпита, а в секциите  за преговор се проверява дали учениците знаят как да работят във всяка изпитна част на теста. Към учебника има приложен CD–ROM, който помага на учениците да се фокусират върху конкретните области, които ги затрудняват.

Основни характеристики

 • Оригинални материали за подготовка за Първи сертификат( FCE) / Втори сертификат( CAE)
 • Осигурява цялостна подготовка за преработения през 2015 година формат на изпита за първи сертификат / втори сертификат( CAE)
 • Лексиката е съобразена с нивото.
 • Упражненията, които са базирани на реално давани на изпитите, помагат на учениците да избегнат често срещани грешки.
 • Новата секция „Произношение” помага на учениците да развият умението говорене.
 • Включва пълен практически тест с аудио, за да се  запознаят учениците с формата на изпита.

Учебни системи за сертификатни изпити

 • Complete First
 • Complete Advanced

Pearson English International Certificate

 • Pearson English International Certificate General
 • Pearson English International Certificate Young Learners

Pearson Authorised Test Centre

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕВРО-АЛИАНС Е ОТОРИЗИРАН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР НА PEARSON ЗА ИЗПИТИТЕ

 • Pearson English International Certificate General

 • Pearson English International Certificate Young Learners

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!