Езиково обучение за възрастни

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ


 

Ниво А1 , А2 , В1 , В2 , С1 и С2

Нивата са по CEFR - Common European Framework of Reference for Languages.

Текущите знания на курсистите, при заявяване на участие в курс, се определя с тест за входно ниво.


 

При нас работещи и безработни възрастни

 • усвояват необходимата им лексика и граматика
 • възстановяват забравени знания и умения
 • затвърдяват това, което са научили
 • използват интензивно чуждия език
 • общуват на чужд език в деловите си и лични отношения
 • учат с прилагане на знанията си в реални пофесионални ситуации
 • повишават и удостоверят езиковите си компетентности
 • получават възможност за професионално развитие и по-добра кариера.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Присъствена (класна) форма.
 • Електронно , дистанционно и online обучение.
 • Курсове с предварително записване.
 • Групи с 8 до 12 лица.
 • Обучението в курсове за възрастни е по поръчка на работодатели, бюра по труда, по проекти и програми или с лично финансиране от участниците.
  Продължителносттта на обучението се определя одобрената програма за обучение или от избраната езикова система.

Примерни програми по часове и нива на обучение:

 • 80 до 100 уч.часа - Beginner
 • 100 до 120 уч.часа - Elementary
 • 100 до 120 уч.часа - Pre-Intermediate
 • 100 до 120 уч.часа - Intermediate
 • 100 до 120 уч.часа - Upper-Intermediate
 • 100 до 150 уч.часа - Advanced

 


ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Желаещи да повишат знанията и уменията си по чужд език могат да проведат индивидуални занятия с преподавател. Заплащането е за всяко проведено занятие  или авансово за определен брой занятия по установен ценоразпис за учебен час. Времето на занятията и броя проведени часове на занятие се определят от желанието на учащия,като на занятие се провеждат минимум 2 учебни часа. След консултация или тестване от преподавателя се определя учебния материал за разглеждане в индивидуалните занятия.

Всички желаещи да се обучават в по-високо от начално ниво попълват Входен тест за определяне на знанията.

Езиков център ЕВРО-АЛИАНС провежда изпити за признаване на ниво на чуждоезикови компетентности. Виж повече ТУК

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!