Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда

Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда

Start date: 25/04/2024
Level: Професионално обучение
Program / System: Подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

Безплатно обучение за регистрирани земеделски производители+Настаняване+Изхранване Read more...
Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие

Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие

Start date: 09/04/2024
Level: Професионално обучение
Program / System: Подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

Безплатно обучение за регистрирани земеделски производители+Настаняване+Изхранване Read more...
Педагогически специалисти

Педагогически специалисти

Start date: 01/01/2024
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!