Тематика за превод

  • Обща тематиката
  • Икономическа
  • Юридическа
  • Техническа
  • Рекламна
  • Медицинска
  • Художествена литература.

Писмени преводи

ЕВРО-АЛИАНС ООД Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО СТАНДАРТ EN ISO 17100:2015 ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ виж Сертификат

Видове писмени преводи, според тематиката:

Обща - лични документи и кореспонденция, текстове без специфична терминология.

Икономическа - фирмени документи и кореспонденция, финансови отчети, тръжни документи, договори и проекти.

Юридическа - съдебни документи, нотариални актове, правни консултации и други.

Техническа (строго специализирана) - спецификации, проспекти, инструкции за експлоатация, сертификати, ръководства .

Рекламна - проспекти, анонси, уебсайтове и други.

Медицинска - епикризи, мед.бележки и други.

Художествена литература.

Заплащането е на стандартна текстова машинописна страница според тематиката (1800 знака, вкл.интервали). Възможност за договаряне с клиента.

ЕВРО-АЛИАНС ООД Е РЕГИСТРИРАНА ФИРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЗИКОВИ ПРЕВОДИ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ МНВнР С ДОГОВОР №2276 от 10.04.2013г.

ЕВРО-АЛИАНС ООД ПРИСЪСТВА В СПИСЪКА НА КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ НА МВнР ТУК

 

EURO-ALLIANCE is certified with EN ISO 17100:2015 for quality translation services, see Certificate

Interpretations services:

Simultaneous translation - interpretation, which occurs at the time of speaking - with or without technical equipment (cabin, microphone, headphones);

Consecutive translation - translation waiting - most often done during mass events, meetings, conferences and other;

Consecutive interpreting of business negotiations;

Accompaniment - represents consultation and assistance in establishing contacts, meetings, travel and accommodation of foreigners or situations requiring knowledge of the situation and language;

 

Interpreting

  • Simultaneous translation
  • Consecutive translation
  • Accompaniment

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!