Progetto Italiano

Италиански език

Progetto Italiano е разработена в пет нива. В първите три нива /А1, А2, В1/ се изучава изцяло граматиката на езика, а в четвърто и пето ниво /В2, С1/ се прави преговор на всички граматически компоненти и се набляга на доусъвършенстване на комуникативните умения плюс повишаване на лексикалната култура на курсиста. Това е най-модерната система за преподаване на италиански език на чужденци. Тя залага на комуникативността, бързо развива говорните умения и разчупва бариерите, които са неизменна част от общуването на всеки чужд език. Системата включва диалози и автентични тестове, имащи за цел запознаване на обучаващите се не само с езика, но и с италианската култура. Граматиката е систематизирана и подредено поднесена. Учебникът е допълнен с различни материали и представя модерна Италия, предоставяйки множество информация и любопитни факти за действителността и италианската култура. Материалът е увличащ, ясен и систематизиран. Балансирано са представени комуникативните и граматични елементи.
Progetto Italiano е одобрена от МОН в България за италиански език.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!