Компютърно обучение - Текстообработка

Теми в курса:

 • Тектообработващи системи.
 • Стартиране на програма. Елементи на екрана.
 • Създаване и редактиране на текст.
 • Настройка на страници.
 • Автоматизиране на редактирането на текст.
 • Търсене и заместване.
 • Същност на тектообработката.Основни категории.
 • Бележки под черта. Clipboard.
 • Форматиране на шрифт и абзац. Стилно форматиране.
 • Оформяне на документ по административните правила.
 • Вмъкване на обекти в тектов документ.
 • Форматиране на колони. Нови раздели и страница.
 • Таблици.
 • Създаване на схеми и диаграми.
 • Хипервръзки в документ.
 • Таблици за съдържание и връзки в документи.
 • Циркулярни писма.
 • Номериране на страниците.
 • Сканиране и отпечатване.
 • Защита на документ.

Текстообработка Учебна програма PDF 48 уч.ч.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!