КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Начално ниво - Start - продължителност - от 20 до 80 уч.часа
Базово ниво - Core- продължителност - от 60 до 150 уч.часа
Напреднали ниво - Advance- продължителност - от 60 до 300 уч.часа
Експертно ниво - Expert- продължителност - от 60 до 960 уч.часа

Изпити за валидиране на знания

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА - ХАРДУЕР И СОФТУЕР

    Основни компютърни компоненти.
    Устройства за съхраниение на информацията.
    Периферия.
    Операционните системи.Общи характеристики. Текстов и графичен интерфейс.
    Информация. Единици за измерване на информацията.
    Файл. Глобално описание. Дъровидна структура на файловата система.
    Клавиатура. Значение на клавишите. Клавишни комбинации.
    Операционна система. Елементи на екрана. Работа с лентата на задачите.
    Действия с файлове и папки– създаване, преименуване, копиране и триене.
    Работа с мишката. Контекстно меню. Създаване на препратка.
    Основни бутони и команди на менюто.
    Основни папки.
    Работа в мрежа. Права и споделяне на файлове.
    Вируси и защита.
    Записване на информация на дискове.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!