Computer education

Level - Start - duration - from 20 to 80 academic hours

Level - Core- duration - from 60 to 150 academic hours

Level - Advance- duration - from 60 to 300 academic hours

Level - Expert- duration - from 60 to 960 academic hours

Examinations validation of knowledge.

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА - ХАРДУЕР И СОФТУЕР

    Основни компютърни компоненти.
    Устройства за съхраниение на информацията.
    Периферия.
    Операционните системи.Общи характеристики. Текстов и графичен интерфейс.
    Информация. Единици за измерване на информацията.
    Файл. Глобално описание. Дъровидна структура на файловата система.
    Клавиатура. Значение на клавишите. Клавишни комбинации.
    Операционна система. Елементи на екрана. Работа с лентата на задачите.
    Действия с файлове и папки– създаване, преименуване, копиране и триене.
    Работа с мишката. Контекстно меню. Създаване на препратка.
    Основни бутони и команди на менюто.
    Основни папки.
    Работа в мрежа. Права и споделяне на файлове.
    Вируси и защита.
    Записване на информация на дискове.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!