Езиково обучение за възрастни

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ


 

Ниво А1 , А2 , В1 , В2 , С1 и С2

Нивата са по CEFR - Common European Framework of Reference for Languages.

Текущите знания на курсистите, при заявяване на участие в курс, се определя с тест за входно ниво.


 

При нас работещи и безработни възрастни

 • усвояват необходимата им лексика и граматика
 • възстановяват забравени знания и умения
 • затвърдяват това, което са научили
 • използват интензивно чуждия език
 • общуват на чужд език в деловите си и лични отношения
 • учат с прилагане на знанията си в реални пофесионални ситуации
 • повишават и удостоверят езиковите си компетентности
 • получават възможност за професионално развитие и по-добра кариера.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Присъствена (класна) форма.
 • Електронно , дистанционно и online обучение.
 • Курсове с предварително записване.
 • Групи с 8 до 12 лица.
 • Обучението в курсове за възрастни е по поръчка на работодатели, бюра по труда, по проекти и програми или с лично финансиране от участниците.
  Продължителносттта на обучението се определя одобрената програма за обучение или от избраната езикова система.

Примерни програми по часове и нива на обучение:

 • 80 до 100 уч.часа - Beginner
 • 100 до 120 уч.часа - Elementary
 • 100 до 120 уч.часа - Pre-Intermediate
 • 100 до 120 уч.часа - Intermediate
 • 100 до 120 уч.часа - Upper-Intermediate
 • 100 до 150 уч.часа - Advanced

 


ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Желаещи да повишат знанията и уменията си по чужд език могат да проведат индивидуални занятия с преподавател. Заплащането е за всяко проведено занятие  или авансово за определен брой занятия по установен ценоразпис за учебен час. Времето на занятията и броя проведени часове на занятие се определят от желанието на учащия,като на занятие се провеждат минимум 2 учебни часа. След консултация или тестване от преподавателя се определя учебния материал за разглеждане в индивидуалните занятия.

Всички желаещи да се обучават в по-високо от начално ниво попълват Входен тест за определяне на знанията.

Езиков център ЕВРО-АЛИАНС провежда изпити за признаване на ниво на чуждоезикови компетентности. Виж повече ТУК

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!