ЕВРО-АЛИАНС е водещ център за обучение и квалификация

ЕВРО-АЛИАНС е водещ център за езиково обучение за ученици и възрастни. Провеждаме курсове и индивидуални обучение на различни европейски езици. В нашите програми прилагаме модерни методи на преподаване и усвояване на актуални езикови знания. ЕВРО-АЛИАНС дава възможност на курсисти от различни възрасти и нива на квалификация да получат желаното обучение.

 • Съвременни програми
 • Иновативни методи
 • Електронни материали
 • Техническо обезпечаване
 • Ефективност на обучението

Методика на обучение

 • Работа по двойки
 • Ролеви игри
 • Драматизации
 • Песни и стихове
 • Интерактивни дейности
 • Работа по проекти
 • Тестове
 • Обсъждане на прочетена книга

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Целогодишно обучение с паралелни училищни програми в малки групи;

Занимателни уроци и различни състезания;

Знания, които подпомагат подготовката и надграждат материала в училище;

Индивидуални занятия, според личната необходимост за ускорено и конкретизирано усвояване на знания и умения;

Подготовка за кандидатстване с език в средни и висши учебни заведения в България и чужбина.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЕВРО-АЛИАНС обучава служители с различна професионална насоченост и квалификация. Те са от областта на държавната и общинска администрация, образованието, банковото обслужване, производството, военнослужещи, медици, държавни служители, мениджъри във водещи фирми и други.


Професионално израстване, актуализиране на знанията и повишаване на компетентности

 • Чуждо езиково обучение
 • Професионални квалификационни курсове
 • Информационни и компютърни технологии
 • Признаване (валидиране) на компетентности

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!