Лицензирани професионални направления

  • 34 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
  • 48 ИНФОРМАТИКА
  • 62 СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
  • 81 УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА
  • 86 ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Център за професионално обучение

Център за професионално обучение към ЕВРО-АЛИАНС притежава лиценз № 200312088  от Национална агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) към Министерски съвет.
ЦПО към ЕВРО-АЛИАНС организира и провежда курсове за придобиване на квалификация по професии на работещи и безработни по утвърдени програми.
Програмите за обучение са изградени на модулен принцип. Предвидени са практически примери от реалната работна среда и производстена практика.
Курсовете включват езикови, компютърни и специализирани модули според квалификационната програма.
Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен професионален опит в обучението за придобиване на професия.
На успешно завършилите курса на обучение се издава свидетелство или удостоверение за професионална квалификация.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!