КУРС ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - 23 ФЕВРУАРИ

Център за професионално обучение към "ЕВРО-АЛИАНС"ООД организира курс на обучение на земеделски производители за 30 уч.часа по част от професия Техник-растениевъд в изпълнение на Проект №BG06RDNP001-1.001-0031„Професионални обучения от “ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ по програма "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ".

Начало на курса 23 февруари 2023 (четвъртък).

Тема на курса: „Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда“ - 30 часа
Модули: Здравословни и безопасни условия на труд, Икономика, Предприемачество, Аграрна икономика, Агроклиматология и опазване на околната среда, Агробиология и принципи на устойчивото земеделие, Бизнес среда и екологична стратегия на фирмата и Учебна практика.


ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА:
•    Безплатно обучение за земеделски производители и наетите към тях работници, финансирано по ПРСР 2014-2020;
•    Получаване на удостоверение за професионално обучение задължително за всички бенефициенти, кандидати за субсидии и директни плащания;
•    Получаване на знания по агроикономика, растителната защита, агрохимия и опазване на околната среда и водите;
•    Приоритетно подпомагане на малки стопанства и млади земеделци;
•    Внедряване на нови технологии и ноу-хау в земеделските стопанства;

ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА КУРСА тук

Срокът за подаване на заявка за участие е 7 февруари 2023 г.!

Групите са до 30 човека. Евро-Алианс осигурява професионално обучение в съвременно оборудвана база, с хабилитирани преподаватели от Аграрен университет – Пловдив, възстановяване на транспортните разходи от населеното място до гр.Пловдив и обратно,  настаняване в хотел минимум 3 *,  пълно изхранване на обучаемите – закуски, обяди, вечери в ресторант Алианс / в сградата на Евро-Алианс/.

ОЧАКВАМЕ ВИ !

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!