Компютърни презентации

ТЕМИ:

 • Презентация.Същност,предназначение и изпълнение.
 • Основни термини.Елементи на работния екран. Менюта и панели.
 • Проектиране и създаване на слайдове.
 • Вмъкване на обекти.
 • Командни бутони.
 • Анимационни ефекти.
 • Звук и видео.
 • Синхронизация.
 • Свързване на слайдове в презентация.
 • Слайдшоу.Изпълнение.
 • Проектиране,създаване и изпълнение на презентация.


   

  Посочените теми са примерни. Темите включени в учебната програма се определят от съответното ниво на усвояване на знанията.  По преценка на преподавателя темите могат да се допълват и разширяват.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!