ПРОГРАМИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Комуникация с e-mail и организация на офис дейността

ТЕМИ

 • здравни норми при работа с персонален компютър,организацията на работното място;
 • правните и етични аспекти при ползване и обмен на информация и информационни технологии;
 • основни операции с файлове и папки;
 • елементи на графичния интерфейс;
 • настройка на програмите от вид e-mail client;
 • структура на класьорите и въвежданата в тях информация;
 • изисквания за оформянето на писма по кореспондентските и административни правила;
 • структурата и елементите на електронните съобщения;
 • възможности на програми органайзери и e-mail клиенти;
 • възможности за изпращането на документи по електронен път;
 • начини за защита на информация,защита от вируси и обмен по електронната поща;
 • правила за отчитане на извършени дейности - задачи;
 • назначаване и изпълнение на дейности- задачи;
 • помощни програми за контрол на текста (проверка на правопис);
 • шаблони на съобщения;
 • разпечатване на съобщения и  записи в класьорите на на печатащи устройства;
 • обмен на съобщения за събития и графици на заетост в офиса;
 • ефективна и делова комуникация с останалите членове на екипа;


Посочените теми са примерни. Темите включени в учебната програма се определят от съответното ниво на усвояване на знанията.  По преценка на преподавателя темите могат да се допълват и разширяват.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!