СЕДМИЧНИ БЕЗПЛАТНИ ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ

СЕДМИЧНИ БЕЗПЛАТНИ ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ

Start date: 20/09/2021
Level: нива Р2,Р3,Р4,S1,S2
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

СЪБОТНИ БЕЗПЛАТНИ ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ

СЪБОТНИ БЕЗПЛАТНИ ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ

Start date: 18/09/2021
Level: нива Р2,Р3,Р4,S1,S2,S3,B2,В2+ и С1
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

 СЪБОТНИ БЕЗПЛАТНИ ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ

СЪБОТНИ БЕЗПЛАТНИ ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ

Start date: 18/09/2021
Level: Р2,Р3,Р4,S1,S2,S3
Office: Stara Zagora, 100 Tsar Simeon Veliki str

Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие

Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие

Start date: 01/07/2021
Level: Професионално обучение
Program / System: Подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

Безплатно Read more...
Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда

Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда

Start date: 01/07/2021
Level: Професионално обучение
Program / System: Подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

Безплатно Read more...
СЕМИНАР Ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство

СЕМИНАР Ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство

Start date: 01/07/2021
Level: Семинар
Program / System: Подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

Безплатно Read more...
КОМПЮТЪРНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

КОМПЮТЪРНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Start date: 07/04/2020
Level: Start, Core, Advanced
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

20 лв. / учебен час Read more...
Педагогически специалисти

Педагогически специалисти

Start date: 01/01/2020
Office: 4003 Plovdiv, 13 Samara str

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!