Обучение с ваучери по проект на Агенция по заетостта

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
процедура BG05M9OP001-1.016 “Ваучери за заети лица”

ВАЖНО ! Програмата е предназначена за заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Недопустими лица са наетите в административните структури на органите на държавната власт.

 ВНИМАНИЕ ! АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПОДНОВИ НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА виж тук

Публикувани на страницата на Агенция по заетостта документи

Заявление за подаване на хартиен носител

Информация за заети лица

Информация за проект Ваучери за заети лица


тук : https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/

 

Онлайн форма за подаване на заявление

тук: http://212.122.187.78:8012/

 

ЕВРО-АЛИАНС ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА - ЗА ЦЕЛТА ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ТУК

 

СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ:

 • Изберете предлагано обучение от Евро-Алианс ООД, като се запознаете с вида, формата и продължителността;
 • Подайте пакет документи за кандидатстване по програмата в Дирекция ”Бюро по труда” по местоживеене или по месторабота. 
 • Изчаквате одобрение от Дирекция ”Бюро по труда”, за което ще получите Уведомление.
 • След определяне датата за стартиране на Вашето обучение получавате ваучер, като ваучерът покрива 50% стойността на обучение Ви, останалите 50% заплащате Вие.
 • Предоставяте в Евро-Алианс ООД своя поименен ваучер и сключвате договор за обучението.
 • Обучението Ви стартира по график на обявената дата.


ПРОГРАМАТА ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

 1. Свободен избор на курсове според нуждите на обучаемите;
 2. Избор на обучаваща организация от одобрените от Агенция по заетостта;
 3. Повишаване на квалификацията на работещи в курсове за придобиване на професия или обучение по част от професия;
 4. Подобряване на ефективността на работното място и професионално развитие ;
 5. Получаване на документ доказващ ниво на квалификация, знания и умения:
 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ;
 • СЕРТИФИКАТ ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕННОСТИ ИЛИ ЗА ЧУЖД ЕЗИК.

ВАЖНО ! Програмата е предназначена за заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Недопустими лица са наетите в административните структури на органите на държавната власт.

Предлагани обучения с Ваучери от ЕВРО-АЛИАНС

Списък на регистрирани учебни бази за обучения с ваучери

 • Пловдив 4003, ул.Самара №13

 • Стара Загора 6000, бул.Цар Симеон Велики №100 (комплекс Верея)

 


 

Обучение по Чуждоезикови компетентности:

Обучение по чужд език в 300 учебни часа в 3 нива:

Срок на обучението - 9-10 месеца.

 • Английски език, Нива - А1, А2, В1, В2 и С1
 • Немски език, Нива - А1, А2, В1, В2 и С1
 • Френски език, Нива - А1, А2, В1, В2 и С1
 • Италиански език, Нива - А1, А2 и В1
 • Испански език, Нива - А1, А2 и В1

Внимание!: Предлагат се за всички регистрирани учебни бази на Евро-Алианс ООД в Пловдив, Стара Загора и Бургас

 


 

Обучение по дигитални компетентности в 45 учебни часа :

Срок на обучението - 1 - 2 месеца.

 • Компютърна грамотност
 • Текстообработка
 • Електронни таблици
 • Компютърни презентации
 • Бази от данни
 • Комуникация с e-mail съобщения

Внимание!: Предлага се само за централен офис на Евро-Алианс ООД в Пловдив, ул.Самара №13


 

Професионално обучение:

за І-ва степен на професионална квалификация в 300 часа по професия:

Срок на обучението - 9 - 10 месеца.

 • Оператор на компютър, специалност Текстообработване


за ІІ-ра степен на професионална квалификация в 660 часа по професии:

Срок на обучението - 13 - 16 месеца.

 • Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност  Малък и среден бизнес
 • Офис секретар,специалност Административно обслужване


за ІІІ-та степен на професионална квалификация в 960 часа по професии:

Срок на обучението - 18 - 20 месеца.

 • Оперативен счетоводител, специалност Оперативно счетоводство
 • Икономист, специалност Икономика и мениджмънт
 • Офис мениджър,специалност Бизнес-администрация

 Внимание!: Предлага се само за централен офис на Евро-Алианс ООД в Пловдив, ул.Самара №13

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!