Програми за обучение на:

 • Учители
 • Директори
 • Възпитатели
 • Психолози
 • Логопеди
 • Педагогически съветници

Педагогически специалисти

Обучение по одобрени програми от МОН

 • Техники при работа с интерактивна бяла дъска
 • Технология на подготовка и изпълнение на компютърни презентации
 • Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение
 • Особености на преподаването на английски език в начална степен
 • Управление на проекти на ученици в обучението по английски език
 • Усъвършенстване на умения за комуникация на английски език при участия в международни проекти
 • Работа в екип и екипна ефективност
 • Ефективна комуникация между учители и родители
 • Методи за повишаване на мотивацията при учене
 • Добавена реалност в учебния процес
 • Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за качество на образованието. Обучение за работни групи по самооценяване.
 • Стрес на работното място. Начини за справяне със стреса.
 • Работа с деца със специални образователни потребности (СОП)
 • 3D принтера в учебния процес
 • Модел на проектно-базирано обучение
 • Конфликти-същност и протичане. Изграждане на умения за решаване на конфликти.
 • Изготвяне на портфолио на педагогическия персонал
 • Изграждане на система за финансов контрол и управление в училището (СФУК)
 • Агресията – какво не знаем за нея

Групово обучение - до 20 лица (според вида на програмата).

Хорариум на програмите - 16 или 18 учебни часа (два дни на обучение).

Всички програми за обучение предоставят 1 (един) кредит на педагогическите специалисти.

Преминалите обучение получават Удостоверение с присъдени брой кредити по Наредба 12 / 01.09.2016 г.

 

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!