Администратор в хотел

Професия 811020 "Администратор в хотел" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

трета степен на професионална квалификация за специалността 8110201 "Организация на
обслужването в хотел"

Минимално образователно равнище - завършено основно образование.

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав
да упражнява професията "Администратор в хотел", което се удостоверява с
медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!